OM GODSETgrey-curly-line-design-md-color-small

GODS

Et GODS er tit et noget uklart begreb, der forbindes med historiske forestillinger, der ikke har været aktuelle i århundreder.

Begrebet et GODS kan typisk opdeles i:

  • Den kulturelle arv, der er typisk ved de smukke landskaber, haveanlæg, de
    mange fredede bygninger, samt med en – alt for stor – historisk bygningsmasse, – og så
  • Produktions-delen (driftgrene, aktiviteter), der prøver at tilvejebringe en bæredygtig økonomi til hele virksomheden.

AREAL

Holsteinborg Gods areal (i ha.)

LANDBRUG 800
SKOV 546
GRØNNE OMRÅDER  32
HUSE m.m. 7
Samlet areal: 1386

Af ansatte var der i 1921: 540 personer. I dag er der 12 ansatte.

AKTIVITETER

Aktiviteter i dag er landbrug, skovbrug, jagt og bolig-udlejning. Til de mindre aktiviteter hører kirkegård og kirke, samt udlejning af bådepladser og grønne arealer.

HISTORIEN

Fra ca. år 1200 havde Roskildebispen en befæstet brydegård, BRÅDE, som helt frem til 1522 hørte til embedet.

I 1562 overgik ejendommen fra Kronen til slægten Trolle og fik navnet Trolholm. Den mægtige, indgravede borg- og ladegård fra 1598-1651 er denne slægts værk. Helt specielt er det oprindelige vindebro-forsvar – flankeret af to hovedløse trolde på broen – over nordre voldgrav. Siden 1700/1707 har Holsteinborg Gods været i slægten Holsteins besiddelse.

Stedet har i århundredernes løb været centralt placeret i rigets styrelse, f.eks. når besiddere var rigsråd, storkansler eller konseilspræsident.

Nogle perioder eller hændelser var specielt markante, for eksempel:

  • Perioden under Frederik IV, hvis anden dronning efter 1721 var Anna Sophie, født Reventlow, som var søster til storkanslerinden hér.
  • Danmarks første juletræ blev tændt hér i 1808.
  • Den første sparekasse blev stiftet i 1810.
  • Udkastet til Norges endnu fungerende grundlov blev skrevet her i 1814.
  • Fra 1856 – 1874 boede digteren H. C. Andersen både hér og i familiens bolig i København i lange perioder.