Kirken

HOLSTEINBORG KIRKE

Kirken fra 1728 er en af Danmarks sidste to privatejede kirker, der fungerer som normal sognekirke. Den er således den eneste uafløste af Holsteinborgs oprindelige 17 kirker.

billed-kirke

I alt væsentligt er den bevaret uændret. Loftet har stifternes våbener og monogrammer:

  • t.v. Elefant-Orden under storkansler Ulrich Ad. lensgreve Holstein-Holsteinborg (1664-1737);
  • t.h. Christine Sop. komtesse Reventlow (1672-1757). Lensgrevinden var søster til kong Frederik IVs dronning Anna Sophie.

Kirken her har således mange detaljer fælles med de kongelige kirker på Fredensborg og Frederiksberg slotte. Kgl. hofmaler Hendrik Krock har i 1725 malet alterstykket: Jesus i Getsemane Have.

Ved henvendelse til godskontoret kan der købes en guidet tur rundt i kirken og H.C. Andersens værelser.